تلفن اصلی:
+98 (311) 5723838
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 5723838
فکس 5723838
آدرس پستی

منطقه صنعتی جی، خیابان سوم، فرعی دوم، سمت جپ

کلید واژه‌ها   

ماشین آلات ورق کارتن، چاپ و بسته بندی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه