تلفن اصلی:
+98 (382) 4221250
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد بهمنش
تلفن‌های دیگر 4221250
فکس 4221250
آدرس پستی

قطب صنعتی خادم القرآنی، روبروی صابون سازی استقلال

کلید واژه‌ها   

نایلون و نایلکس

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه