تلفن اصلی:
+98 (31) 53300050
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حبیب الله عموهادی
تلفن‌های دیگر +98 (31) 53300048
فکس +98 (31) 53300049
آدرس پستی

شهرضا منطقه صنعتی سپهر آباد ، خیابان سوم ، پلاک 12

کد پستی 188-86145
وب سایت www.keyvanplast.com

تولید طناب پلاستیکی و فیلم پلی اتیلن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه