تلفن اصلی:
+98 (26) 36600653
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل فرهاد برهاني داريان
فکس +98 (26) 36614010
آدرس پستی

ابتدای جاده ملارد، پایین‌تر از سه راه انبار نفت، روبروی بانک سپه، گلستان 29، پلاک 518

تولید فیلم‌های شرینک پلیاتیلن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه