تلفن اصلی:
+98 (711) 7225388
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حمیدرضاجوکار
تلفن‌های دیگر 7225388
فکس 7225388
آدرس پستی

شهرک صنعتی بزرگ شیراز، خیابان سازندگی، خیابان119، پلاک45و 47و 49، بلوکGC2

کد پستی 78535-71581
کلید واژه‌ها    

چاپخانه‌ و جعبه‌سازی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه