تلفن اصلی:
+98 (21) 33708161
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل ابوالقاسم قربان‌نژاد
تلفن‌های دیگر 33708161
فکس 33708161
آدرس پستی

خیابان خاوران، هاشم آباد، چهارراه طوس، کوچه شهید پور رحیمی،پلاک 6

کلید واژه‌ها   

ساخت انواع کارتن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه