تلفن اصلی:
+98 (661) 2201353
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مریم اسفندیاری
تلفن‌های دیگر 2201353
فکس 2201353
آدرس پستی

خیابان اسد آبادی، جنب میدان رضایی، پلاک5

کد پستی 6818637977
کلید واژه‌ها    

تولید پلاستفوم

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه