تلفن اصلی:
+98 (21) 88829109
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 88829109
فکس 88829109
آدرس پستی

کریمخان زند، کوچه شهید باجول زاده، پلاک12، طبقه4

کلید واژه‌ها    

چاپ دستگاههای GTOتا2/5 ورقی لتریس، کارتن سازی چاپ، چاک، برش، فلکسو، کارهای لمینیتیA_C_Eتا ابعاد بزرگ چاپ160در 120


شرکت‌های مشابه