تلفن اصلی:
+98 (21) 55001945
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محسن الوندی و اکبر عزیزی
تلفن‌های دیگر 55001945 / 55011999
فکس 55001945 / 55011999
آدرس پستی

خیابان شهید رجائی، میدان سیزده آبان، صالح آباد شرقی، میدان قلعه یزدیها، 16 متری کلهر، پلاک 269

کلید واژه‌ها   

خدمات چاپ افست و لتر پرس


شرکت‌های مشابه