تلفن اصلی:
+98 (21) 88302903
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد کهن
تلفن‌های دیگر 88302903 / 88344387
فکس 88302903 / 88344387
آدرس پستی

خیابان مطهری، نرسیده به چهارراه سهروردی، سمت راست، کوچه سنندج، پلاک6

کلید واژه‌ها   

چاپ دیجیتال، ایندور، چاپ فلکسی و بنر

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه