تلفن اصلی:
+98 (21) 33352884
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 33352884
فکس 33352884
آدرس پستی

خیابان پیروزی، خیابان زاهد گیلانی، پلاک106

چاپ سیلک (ظروف صنعتی، تزریقی، بادی)

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه