تلفن اصلی:
+98 (21) 84378867
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل داوود فراهانی
فکس +98 (21) 84368867
آدرس پستی

تهران - بلوار آفریقا - پایین‌تر از پل شهید همت - جنب نهم گاندی - ساختمان شماره 2 بازرگانی پتروشیمی - طبقه اول

کد پستی 69513-15177
پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.ilampetro.com
تلفن کارخانه +98 (84) 33360782 ~ 4
فکس کارخانه +98 (84) 33360781
آدرس کارخانه

ایلام - چوار - مجتمع پتروشیمی ایلام

پتروشیمی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه