تلفن اصلی:
+98 (21) 33400952
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حسن راهنورد
تلفن‌های دیگر 33400952
فکس 33400952
آدرس پستی

سه‌راه ورامین، سه‌راه تقیآباد، لاین کندرو، 200 متر جلوتر از سالن 40

کد پستی 1873676474

تولید قوطی و چاپ بر روی قوطی


شرکت‌های مشابه