تلفن اصلی:
+98 (21) 88305544
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل رضا کامران
تلفن‌های دیگر +98 (21) 88306512
فکس +98 (21) 88303945
آدرس پستی

خیابان انقلاب، بین فرصت و خیابان بهار، خیابان رامسر، پلاک 58 ، طبقه اول

کد پستی 1581974913
پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www. parslabelco.com
آدرس کارخانه

تهران ـ خيابان سميه ـ خيابان رامسر ـ شمارة 58 و 60 ـ ساختمان پارس برچسب - طبقة همكف

چاپ و تولید لیبل به صورت رل و شیت

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه