تلفن اصلی:
+98 (21) 48095146
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محسن پیشه‌گر
تلفن‌های دیگر 48095146 / 48095102
فکس 48095146 / 48095102
آدرس پستی

کیلومتر 12 جاده مخصوص کرج، لاین کندرو، حمل و نقل جهاد نصر، انتهای خیابان

کد پستی 1399943114
پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها   

گرافیک، طراحی و بسته‌بندی مواد غذایی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه