تلفن اصلی:
+98 (334) 2238895
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 2238895
فکس 2238895
آدرس پستی

خیابان آیت ا... مدیسه‌ای، جنب ورزشگاه 17 شهریور

مشاور و مجری جدیدترین طرحهای بسته بندی، تولید انواع تولیدات صنعتی، یدکی، غذایی، وکیوم، فرمینگ، شرینگ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه