تلفن اصلی:
+98 (111) 3122914
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل گنجی
تلفن‌های دیگر 3122914
فکس 3122914
آدرس پستی

شهرک صنعتی بندپی شرقی (رجه)، خیابان گلستان، روبروی تصفیه خانه صنعتی شهرک

کد پستی 4755158759

تولیدکننده ورق‌های کارتن سه لایه و پنج لایه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه