تلفن اصلی:
+98 (45) 33873733
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل بهرام مهروز
تلفن‌های دیگر +98 (45) 33873204 / 33873205 / 33873206
فکس +98 (45) 33873207
آدرس پستی

کیلومتر 8 جاده اردبیل-آستارا، شهرک صنعتی شماره 2، میدان صنعت، قطعه 420

کد پستی 56135/573
پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.artasunplast.com/
کلید واژه‌ها   

تولید انواع فیلم‌های پلاستیکی، استرچ و شرینک شامل:
استرچ فیلم ماشینی، استرچ فیلم دستی، استرچ فیلم غذائی، شرینک فیلم، فیلم‌های پشت چسبدار، فیلم‌های چاپدار، فیلم استرچ علوفه، فیلم کشاورزی مالچ، دستگاه استرچ پالت

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه