تلفن اصلی:
---
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سامان بکتاش
آدرس پستی

جاجرود شهرک صنعتی تپه سز یاس سوم پ110

تولید کارتن های حباب دار

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه