تلفن اصلی:
+98 (21) 56417833
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سپهر قهرمانی
تلفن‌های دیگر +98 (21) 56417873
فکس +98 (21) 56417833
وب سایت www.filcarton.com
آدرس کارخانه

شهرک صنعتی پرند،خیابان صنعت،خیابان فرخنده،کوچه ارغوان پ10

تولید کارتن و چاپ کارتن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه