تلفن اصلی:
+98 (21) 33914591
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محسن خسروبیگی
تلفن‌های دیگر 33914591
فکس 33914591
آدرس پستی

خیابان ظهیر الاسلام، جنب فروشگاه شهر و روستا، پلاک132

ساخت قالب تیغ و چاپ جعبه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه