تلفن اصلی:
+98 (21) 33767676
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل شهرام خاشعی
تلفن‌های دیگر 33767676
فکس 33767676
آدرس پستی

شهر ری، میدان دولت‌آباد (شهید بروجردی)، خیابان دولت‌آباد، ابتدای خیابان قدس، کوچه شهر گل، پلاک2

چاپ از 0/5 ورق تا 4/5 ورق


شرکت‌های مشابه