تلفن اصلی:
+98 (21) 55203466
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حسن کریمی
تلفن‌های دیگر 55203466
فکس 55203466
آدرس پستی

جاده قدیم قم، روبروی پالایشگاه نفت، شهر سنگ، خیابان 5

تولید و چاپ دو رنگ فیلم، تولید و چاپ کیسه دسته دار

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه