تلفن اصلی:
+98 (21) 77356531
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد شجاعی
تلفن‌های دیگر 77356531 / 77356537 / 77349712 / 77356524 / 77356523
فکس 77356531 / 77356537 / 77349712 / 77356524 / 77356523
آدرس پستی

جاده آبعلی، خیابان اتحاد، کوچه هجدهم، پلاک 22

تولید فیلم و کیسه پلاستیک- فروش مواد پلاستیک

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه