تلفن اصلی:
+98 (312) 5642923
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سبد ابوالفضل کشفی
تلفن‌های دیگر 5642923
فکس 5642923
آدرس پستی

قطب صنعتی مورچه خورت، فاز 2، خیابان سوم

کلید واژه‌ها  

تولید و چاپ گونی پلیپروپیلن از عرض 40 تا 160 سانتی متر

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه