تلفن اصلی:
+98 (21) 31332930
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل اکبری
تلفن‌های دیگر 31332930
فکس 31332930
آدرس پستی

خیابان مصطفی خمینی، پایین تر از چهارراه سیروس، مقابل میدان سید اسماعیل، جنب پاساژ مباشر، فروشگاه اطمینان

تولید ظروف پلاستیکی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه