تلفن اصلی:
+98 (31) 32339229
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل احمد کاظمی
تلفن‌های دیگر +98 (31) 32365911
آدرس پستی

خیابان شیخ بهایی، ایستگاه نارون، پلاک 232

کلید واژه‌ها  

تولید پلاستوفوم

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه