تلفن اصلی:
+98 (21) 55830615
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل وحید اصلانی
تلفن‌های دیگر 55830615 / 55838486
فکس 55830615 / 55838486
آدرس پستی

کیلومتر 6 جاده ساوه، کوچه همدانیان، پلاک 1

کلید واژه‌ها  

تولید فوم

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه