تلفن اصلی:
+98 (21) 22609731
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل غلامحسن کاکاوند
تلفن‌های دیگر +98 (912) 1067655
فکس +98 (21) 22609731
آدرس پستی

تهران - خیابان دکتر شریعتی ـ خیابان یخچال ـ خیابان کی‌نژاد ـ خیابان احمد جلالی ـ بن‌بست رحیمی ـ پلاک ۷۲

ساخت ظرف و بشکه پلاستیک و مخازن صنعتی


شرکت‌های مشابه