تلفن اصلی:
+98 (21) 55810618
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل فرهاد یوفی عسگریان
تلفن‌های دیگر 55810618 / 55623863
فکس 55810618 / 55623863
آدرس پستی

خیابان وحدت اسلامی، پایین تر از ایستگاه فرهنگ، روبروی بانک ملی، پلاک613

چاپ و ساخت جعبه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه