تلفن اصلی:
---
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمدرضا توکلی
تلفن کارخانه 34-2465230 (0511)
فکس کارخانه 2463494(0511)
آدرس کارخانه

کیلومتر 22 جاده قوچان، مشهد، دوربرگردان خرابه امین، دورزده‌ به سمت‌مشهد، 500متر جلوتر سمت‌راست

کلید واژه‌ها   

تولید و چاپ لیبل شرینک، برش، دوخت، تایو، دوخت مرکز

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه