تلفن اصلی:
+98 (21) 66012906
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حمیدرضا نیکنام
تلفن‌های دیگر 66012906 / 66005234 / 66005590
فکس 66012906 / 66005234 / 66005590
آدرس پستی

خیابان آزادی، نبش شادمهر، شماره 403

تلفن کارخانه 9-2223798 (0282)
فکس کارخانه 2222053 (0282)
آدرس کارخانه

قزوین، شهر صنعتی البرز، خیابان ابن سینای جنوبی، خیابان امیرکبیر غربی

تولید ورق و ساخت کارتن با چاپ چهاررنگ فلکسو

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه