تلفن اصلی:
+98 (21) 77354319
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل آرا هراچیان
تلفن‌های دیگر 77354319 / 77339789
فکس 77354319 / 77339789
آدرس پستی

جاده آبعلی، نرسیده به سه راه ایران ابزار،‌روبروی شرکت یخسازان، پلاک 61

کلید واژه‌ها  

ساخت آسیاب مخصوص فیلم، لوله و اتصالات PVC، پلیاتیلن و الیاف، پلاستوفوم، ظروف PET و سایر پلیمرها

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه