تلفن اصلی:
+98 (21) 55617004
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حسن بنائی
تلفن‌های دیگر 55617004
فکس 55617004
آدرس پستی

خیابان پانزده خرداد، نوروزخان، کوی سرای حسینیه، طبقه دوم، پلاک 15

کلید واژه‌ها  

ساخت پاکتهای بسته‌بندی مواد غذایی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه