تلفن اصلی:
+98 (21) 55606053
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 55606053
فکس 55606053
آدرس پستی

بازار، چهار سوق بزرگ، بازار گونی فروشان، پلاک 13

تولید کیسه‌های پلیپروپیلن در سایزهای مختلف

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه