تلفن اصلی:
+98 (21) 33743636
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سعید تاروردیزاده
تلفن‌های دیگر 33743636 / 33743535
فکس 33743636 / 33743535
آدرس پستی

خیابان فداییان اسلام، جنب پمپ بنزین دولت‌آباد، انتهای خیابان اول، پلاک 62

تولید و چاپ فیلم‌های پلاستیک و کیسه


شرکت‌های مشابه