تلفن اصلی:
+98 (21) 77579582
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 77579582
فکس 77579582
آدرس پستی

خیابان نظام آباد، بالاتر از بیمارستان امام حسین، خیابان بخشی فرد، پلاک 26

کلید واژه‌ها  

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه