تلفن اصلی:
+98 (771) 3538925
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 3538925
فکس 3538925
آدرس پستی

خیابان بیسیم، روبروی انبار مخابرات، کوچه گلستان، پلاک 27

کلید واژه‌ها   

صنایع بسته‌بندی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه