تلفن اصلی:
+98 (21) 66607375
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل شهریار نباتی
تلفن‌های دیگر 66607375
فکس 66607375
آدرس پستی

شادآباد، خیابان 17 شهریور، خیابان عزیزی، مجتمع صنعتی وحدت، همکف

ساخت جعبه مقوایی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه