تلفن اصلی:
+98 (21) 33552495
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مهدی اسماعیل پور اسلامی
تلفن‌های دیگر 33552495
فکس 33552495
آدرس پستی

خیابان 15 خرداد شرقی، جنب بانک ملی، زیرزمین و همکف

ساخت جعبه مقوایی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه