تلفن اصلی:
+98 (21) 66790008
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مهدی سکندری
تلفن‌های دیگر 66790008
فکس 66790008
آدرس پستی

جاده قدیم کرج، شیر پاستوریزه، خیابان مدائن، خیابان عزیزی، خیابان درنا،‌ انتهای خیابان فاخته، پلاک 10

کلید واژه‌ها   

ساخت انواع کارتن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه