تلفن اصلی:
+98 (71) 2243954
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد جواد ولی زاده
آدرس پستی

شیراز،میدان ولی عصر، ابتدای خ تختی، جنب سازمان اب

موبایل پاسخگو +98 (917) 7100319

چاپخانه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه