تلفن اصلی:
+98 (21) 66973033
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علی اصغر سمیعی فرد
فکس +98 (21) 66221144
آدرس پستی

تهران خ انقلاب خ فخر رازی خ نظری پ 82 طبقه 5

پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.kalhorbook.com
موبایل پاسخگو +98 (912) 1325579
اینستاگرام [email protected]

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه