تلفن اصلی:
+98 (51) 36513574
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حسین بهبودی خواه
فکس +98 (51) 36513574
آدرس پستی

مشهد،آزادی 131 کوچه اول سمت چپ درب 6سمت راست

ماشین الات بسته بندی، ماشین الات تولید مواد غذایی ،خطوط تولید مواد غذایی و تابلو برق

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه