تلفن اصلی:
+98 (51) 36585775
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حمیدرضا سیدی
فکس +98 (51) 36585774
آدرس پستی

مشهد، جاده قدیم قوچان، بلوار توس، توس 93 پلاک 93.4

پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.alphafood-tec.com

تولیدکننده و طراح ماشین آلات صنایع مواد غذایی، شیمیایی و دارویی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه