تلفن اصلی:
+98 (71) 38235752
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد حسین شفاعتیان
آدرس پستی

شیراز،بلوار امیر کبیر، انتهای خ٢٠ متری یقطین (ترامینبال باربری)

چاپ افست و روزنامه


شرکت‌های مشابه