تلفن اصلی:
+98 (311) 7733890
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 7733890 / 7733889
فکس 7733890 / 7733889
آدرس پستی

بزرگراه خیام، سه راه کهندژ

کلید واژه‌ها  

چاپ UV/IR/WB با دستگاه تمام اتوماتیک (سیستم فلکسو) کامل، موضعی، مات و شفاف 30*30 تا 70*100

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه