تلفن اصلی:
+98 (21) 33554337
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل نصرت‌اله سلیمی
تلفن‌های دیگر 33554337
فکس 33554337
آدرس پستی

خیابان پانزده خرداد شرقی، روبروی کوچه امام‌زاده یحیی، پلاک 172

چاپ فلزات و ساخت انواع مارکهای آلومینیوم


شرکت‌های مشابه