تلفن اصلی:
+98 (21) 33908407
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 33908407
فکس 33908407
آدرس پستی

سعدی شمالی، کوچه شهید امین‌زاده، ساختمان پردیس، طبقه چهارم، شماره 2

کلید واژه‌ها   

تهیه و توزیع لوازم لیتوگرافی، چاپ، صحافی مرکب ها و ورنی های UV، مرکب های امنیتی فلورسنت

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه