تلفن اصلی:
+98 (311) 2331862
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل احمد بیریا
تلفن‌های دیگر 2331862
فکس 2331862
آدرس پستی

خیابان طیب، خیابان میرداماد، جنب مسجد میرمحمد صادقی، پلاک 13

لمینیت فیلم روی سطوح مختلف، ورنی UV

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه